Op zoek naar win win lening?

win win lening
Win-win lening: Fiscaal voordelig geld lenen aan bedrijven.
Correct, de win win lening gaat met iets meer risico gepaard dan een klassieke lening op afbetaling. De win win lening moet immers afgesloten worden onder de vorm van een achtergestelde lening, waardoor men als kredietgever slechts als laatste zal terugbetaald worden.
Aanpassing bedrag win-win lening Blog AccountingTeam Boekhouding Advies.
Wie als vriend, familielid of kennis, volgens bepaalde voorwaarden, gedurende een looptijd van maximaal 8 jaar tot 50.000 leent aan een Vlaams bedrijf, krijgt hierop jaarlijks een belastingvermindering van 25%, gedurende de looptijd van de lening, gekoppeld aan een eventuele éénmalige fiscale recuperatie van 30% van de hoofdsom van de lening die verloren is gegaan indien de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen.
Kredietbedrag winwinlening opgetrokken tot 200.000 euro HLN.be.
Op die manier kunnen bedrijven makkelijker kapitaal vinden in hun directe omgeving. Wie als vriend, kennis of familielid een winwinlening toekent aan een bedrijf, krijgt een jaarlijkse belastingkorting van 25, procent op het geleende bedrag. Het gaat om een achtergestelde lening.
De Winwinlening.
of gedurende meer dan 3 maanden nalaat om de aflossingen van de lening te betalen, kan de kredietgever de lening vervroegd opeisbaar stellen door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de onderneming. Indien effectief blijkt dat de onderneming de lening geheel of gedeeltelijk niet zal kunnen terugbetalen, kan de schrapping van de winwinlening worden aangevraagd bij PMV.
Lees alles over winwinlening op Express.be.
Adverteren op Express. Jonge Top Manager van het Jaar 2015. 3 artikels bevatten al uw zoektermen: winwinlening." 22 feb 2013. Vlaamse winwinlening wordt in lijn gebracht met Europese vereisten. 19 mrt 2012. Toenemende interesse in Vlaamse Winwinlening. 08 jan 2013.
De Winwinlening: hoe genieten van goedkope privé-financiering? Starters.
De Winwinlening: hoe genieten van goedkope privé-financiering? Dankzij de Winwinlening kan u als starter of KMO in Vlaanderen genieten van een goedkope privé-financiering. Hierbij verstrekt een particuliere kredietgever een vriend, familie, kennis, u een lening voor een periode van 8 jaar.
Wat is een winwinlening? Delta Lloyd Kapitale Vragen.
Aanvankelijk was deze lening enkel bestemd voor starters, maar sinds 1 januari 2011 werden de regels versoepeld en kunnen alle Vlaamse kmos er een beroep op doen. Een winwinlening is een achtergestelde lening. Dit wil zeggen dat in geval van faillissement van de kredietnemer de kredietgever achteraan in de rij schuldeisers plaatsneemt.
Een alternatief voor de banklening; her-financieren via een winwinlening DLV.
De winwinlening is een achtergestelde lening, bij een eventueel faillissement worden eerst de anders schuldeisers overheid, banken, uitbetaald. Doet er zich een situatie voor waarbij je de lening niet kan terugbetalen? Dan kan de kredietgever een éénmalig belastingvermindering toegekend worden.
VLAAMSE WIN-WIN LENING.
Het interesttarief is immers wettelijk gezien beperkt, zodat het voor u sowieso een goedkope lening is. De geldschieter van zijn kant krijgt bovenop die interesten nog een fiscaal voordeel. Zowel aan de ene als aan de andere win wijzigt er echter iets voor 2015.
De winwinlening: zelfstandigen financieel ondersteunen met een fiscaal voordeel Lemon Consult.
Na 8 jaar betaalt de onderneming het volledige kapitaal terug en eindigt de winwinlening. Wat indien de bvba tijdens de looptijd van de lening in vereffening gaat of failliet zou gaan en het saldo van de lening deels verloren gaat?

Contacteer ons